Overslaan en naar de inhoud gaan

Afstudeerstage Onderzoek Risicohouding

Bedrijf: PGGM
Richting(en): Banking / Finance |
Niveau: WO
Locatie: Zeist
Vooraanmelden
Vooraanmelden

Jouw rol

Aanleiding stageonderwerp

In het nieuwe pensioencontract moeten pensioenfondsen onderzoek doen naar de risicovoorkeuren van deelnemers. Op basis van dit onderzoek stelt het fonds grenzen vast waar het beleid aan moet voldoen: een bovengrens voor het risico en een ondergrens voor het rendement. De wetenschappelijke literatuur kent veel onderzoek naar de risicobereidheid van mensen, maar de toepassing op pensioen is beperkt, zeker voor deze specifieke maten.

De rest van dit stuk geeft de visie van PGGM op een geschikte onderzoeksvraag en -opzet. Hierin staan wij open voor suggesties van de scriptant.

Onderzoeksvraag

Wat is een geschikte methode om de risicopreferentie van deelnemers uit te vragen?

-     Is dit een specifieke methode of een combinatie van methodes?

-     Het gaat hierbij in ieder geval om de risicobereidheid van deelnemers (hoeveel risico wil een deelnemer nemen) en indien mogelijk ook de risicodraagkracht (hoeveel risico kan een deelnemer nemen).

Methodiek

Gebruik maken van de wetenschappelijke literatuur en inzichten uit eerdere onderzoeken die door PGGM zijn gedaan om de beschikbare methoden te verkennen en de meeste geschikte methode(s) te selecteren. Daarbij zijn enkele belangrijke criteria dat de methode makkelijk en begrijpelijk is voor de deelnemer en de resultaten voor pensioenfondsen bruikbaar zijn om een risicohouding te bepalen.

PGGM wil graag een onderzoek onder deelnemers laten houden waarmee de methodiek kan worden getest. Dit onderzoek onder deelnemers is een belangrijk deel van de scriptie en betreft in ieder geval het kwantitatief testen van de geselecteerde methode(s) en mogelijk het vooraf kwalitatief testen van prototype(s) onder deelnemers.

Uitgebreidere achtergrond

Het nieuwe pensioencontract is in de basis een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat de deelnemers voor pensionering een persoonlijk pensioenvermogen hebben en er niet langer sprake is van pensioenrechten (toegezegde uitkeringen). Om het beleggingsbeleid aan te laten sluiten bij de deelnemer moet het pensioenfonds onderzoek doen naar de risicohouding van de deelnemer. Deze bestaat uit twee onderdelen: risicobereidheid (hoeveel risico willen mensen nemen) en risicodraagkracht (hoeveel risico kunnen mensen nemen). Deze elementen moeten worden gecombineerd en vertaald tot de nieuwe wettelijk verplichte maten voor de risicohouding:

-     Minimaal rendement

-     Maximaal risico, gemeten als verschil tussen een verwachte uitkering en een slechtweeruitkering in een specifiek jaar

-     Maximaal risico gemeten over de hele uitkeringsfase

Voor een deelnemer zal het over het algemeen moeilijk zijn om aan te geven wat zijn voorkeuren zijn op deze maten. Bestaande onderzoeksmethodes schotelen deelnemers een risico-rendementsafweging voor die vervolgens vertaald wordt in een risicohouding op de genoemde maten.

 

Bij het onderzoeken naar de meest geschikte methode voor een onderzoek naar de risicohouding kunnen meerdere subvragen beantwoord worden (in de scriptie kan een selectie worden gemaakt):

-     Is een risico- rendementsafweging de beste manier om de risicohouding van mensen uit te vragen?

-     Hoe betrouwbaar zijn de antwoorden van deelnemers op een onderzoek? Hangen deze sterk af van de vraagstelling (wat kunnen we leren van behavioural economics)?

-     Er zijn verschillende methodes voor het uitvragen van een afweging, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methodes?

-     Hoe kan het beste invulling gegeven worden aan de vereiste dat rekening gehouden moet worden met het risico dat deelnemers kunnen nemen gegeven hun financiële situatie (risicodraagkracht)?

-     In welke mate is de voorkeur van een deelnemer een puntschatting of is eerder sprake van een range? Moeten we vragen wat de voorkeur is of juist binnen welke range de deelnemer indifferent is (en buiten die range een lagere voorkeur heeft)?

-     Wat is de impact van aannames over de toekomst zoals economische verwachtingen op de voorkeur?

-     Wat is de impact van omstandigheden? (bijvoorbeeld actualiteiten)

-     Welke niet wettelijk verplichte maatstaven zijn wel relevant voor de beleidsvorming en kunnen in deelnemersonderzoek goed uitgevraagd worden?

Jouw afdeling binnen PGGM

In opdracht van onze klanten (pensioenfondsen) verzorgen wij met 1.500 collega’s de pensioenadministratie voor 4,4 miljoen Nederlanders, van wie er 2,8 miljoen werken in de sector Zorg en Welzijn. Met een beheerd vermogen van 252 miljard euro, behoren we tot de grootse institutionele beleggers ter wereld.

Jouw achtergrond

Voor de stage zijn we opzoek naar een student met:

  • Kennis van statistiek en methoden/tools om zelf de resultaten van het deelnemersonderzoek te kunnen analyseren en bij voorkeur ervaring met het werken met dergelijke tools.
  • Kennis behaviourial economics om te komen tot geschikte methode die begrijpelijk en makkelijk is voor de deelnemer en daarmee betrouwbare inzichten oplevert.
  • Affiniteit met deelnemersonderzoek en pensioen.

Wat wij bieden

PGGM Actuarieel Advies & ALM biedt een interessant afstudeerstage waar je direct kan werken aan relevant onderzoek.

 

Meer weten?

Heb je vragen of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Inez Crolla (Campus Recruiter) via 06-83240801 of inez.crolla@pggm.nl.

 

Andere vacatures

werken-bij-PGGM
Aanmelden tot en met

Stage - open sollicitatie (WO)

Banking / Finance

PGGM - Zeist

Ben je op zoek naar een interessante meewerk- of afstudeerstage? Dan is PGGM misschien wel iets voor jou. Wij bieden op verschillende afdelingen stageplekken aan voor WO-studenten. En dat doen we graag. Want jij leert niet alleen van ons, wij leren ook van jou. Als stagiair stap je met een frisse blik binnen en neem je jouw eigen expertises en vakkennis mee.

Er zijn bij ons twee soorten stages mogelijk:

  • Meewerkstage - Als stagiair breng je tijdens een meewerkstage in een periode van drie tot zes maanden jouw geleerde kennis in de praktijk, als onderdeel van je studie. Als stagiair maak je onderdeel uit van een team binnen een afdeling.
  • Afstudeerstage - Als student doe je tijdens een afstudeerstage een afstudeeropdracht in het kader van je studie. De duur van de stage is afhankelijk van de opdracht. Het betreft vaak een onderzoek dat buiten de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling valt, en waaraan een concrete vraag of een concreet probleem van PGGM ten grondslag ligt.

Voor beide soorten stages geldt dat je een stagebegeleider krijgt toegewezen. De stagebegeleider formuleert samen met jou de stagedoelen, voert de voortgangsgesprekken en doet de eindevaluatie.

 

Door de huidige omstandigheden omtrent COVID-19 worden de stages onder voorbehoud aangeboden en is garantie op een stageplek niet gegarandeerd.

Stage - open sollicitatie (WO)
werken-bij-PGGM
Aanmelden tot en met

Internship Responsible Investment – SDG Assignment (WO)

Banking / Finance

PGGM - Zeist

As intern of the Responsible Investment Team, you will be working on a Sustainable Development Goals Assignment. PGGM seeks to quantify the impact of its investments on the UN Sustainable Development Goals. In order to standardise impact indicators, measurement methodologies and data, it leads the working group on SDG impact Measurement which is part of the Dutch Central Bank’s Sustainable Finance Platform. After proposing a core set of impact indicators in 2018 the working group is currently preparing overviews (‘two-pagers) per SDG on available methodologies, data and examples.

 

During the internship, it will be your tasks to (help) complete 17 two-pagers according to a draft outline and format. This includes a ‘mapping’ of SDG measurement methodologies, data and examples onto the logical model (inputs à activities à outputs/outcomes à impact), as well as a brief discussion of their respective strengths and limitations. The draft outline also includes a section for the evaluation of actual companies’ SDG impact reports.

 

Whereas you can work from home, you will closely coordinate with and report to Piet Klop of PGGM’s Responsible Investment Team to ensure that two-pagers will be completed in good time for PGGM and discussion by the SDG working group and others.

Internship Responsible Investment – SDG Assignment (WO)
werken-bij-PGGM
Aanmelden tot en met

Junior investment manager Listed Real Estate

Banking / Finance

PGGM - Zeist

The team’s objective is to generate a superior return by outperforming the benchmark. In the position of junior investment analyst you have the opportunity to actively make your contribution. Your research and analysis will form the foundation of the team’s investment decision making and portfolio positioning. In this role you will be part of one of the largest active listed real estate funds globally and specifically focus on the North American region. For each company in your research coverage you have the responsibility to build and to continuously fine-tune the financial (valuation) model to ensure you have accurately translated all available market information and qualitative insights into the company’s valuation. You will actively seek for new relevant information through scanning corporate filings, sell-side research, meeting management teams, and/or participating in market and property tours to gain new perspectives. You leverage LRE’s extensive network in the industry and work closely with other analysts to identify and evaluate investment opportunities. As part of the standard investment routine you will present your analysis and outcomes to the LRE team. Knowledge sharing and creating buy-in for your investment ideas are key priorities. The outcomes of your analysis will lay-out the foundation for positioning in the team’s portfolio construction framework. In addition, you actively contribute to the team’s Responsible Investment and LRE Labs strategies, seek interaction with colleagues from other departments, and develop your network in the real estate industry.

 

Junior investment manager Listed Real Estate